Xin chào: Khách
Hoa văn mới nhất Sản phẩm mới nhất

Hoa Văn Đại Việt

Sống lại văn hóa cổ

Hướng tới mục tiêu trở thành một local brand với những sản phẩm mang đậm chất Việt cổ nhưng vẫn bắt kịp thời đại và phù hợp với xu hướng của giới trẻ. Do vậy, dự án “Hoa Văn Đại Việt” được tạo ra với mong muốn Sử dụng công nghệ vector để vẽ lại toàn bộ hoa văn cổ của Việt Nam, bao gồm hoa văn thời Lý - Trần, Thời Lê và thời Nguyễn để cung cấp cho cộng đồng sáng tạo nghệ thuật.

Video Hoa Văn Đại Việt

Top